Robuust veranderen

Balanceren tussen operationele efficiency en strategische flexibiliteit

Organisatieveranderingen realiseren die effectief zijn, bijdragen aan de waarde propositie van een onderneming en toegevoegde waarde houden richting de toekomst. En daarbij het complete beeld willen zien en verder kijken dan wat in eerste aanzet zichtbaar is en een logische oplossing of aanpak lijkt. Dat bepaalt de werkwijze van PUNT ICE en voor welke interventie wordt gekozen.

Het gedachtengoed wordt ontleend aan wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen change management concepten en gedreven door de wens een organisatie succesvol te maken voor en in samenwerking met alle stakeholders. Bij het ontwikkelen en uitbouwen van verdiencapaciteit, is gezamenlijk commitment voor het bereiken van een verantwoordelijk en duurzaam eindresultaat bepalend. PUNT ICE stelt zich ten doel dit proces van gezamenlijke doelbepaling en realisatie op doortastende manier te stroomlijnen en verankeren in de organisatie.

Het vinden van een productieve balans tussen operationele efficiency en strategische flexibiliteit staat vrijwel altijd centraal en is een bepalende factor voor succes. Snel en doortastend kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen, zonder dat de huidige realiteit waar een organisatie mee te maken heeft uit het oog wordt verloren. Zeker wanneer “meer met minder” moet. De uitdaging is om dat op voorhand in de veranderingsstrategie in te bouwen, waarbij een robuuste  veranderingsmethode en een doordacht organisatieontwerp waarborgen dat de beoogde effecten van verandering langer toegevoegde waarde houden in een veranderende, soms disruptieve wereld. Als dat vermogen wordt ingebouwd, dan leidt dat tot een organisatie die slagvaardiger is en daarmee meer “future proof”.

PUNTICE-pieter-punt-6
PUNTICE-pieter-punt-1
PUNTICE-pieter-punt-7