Over

Dr. Ir. Pieter Punt

Een goede balans tussen denken en doen staat bij hem voorop. Strategisch en conceptueel sterk, in combinatie met ondernemende, commerciële drive. Gericht op interventies die tot de kern van de zaak doordringen, het verschil kunnen maken en waarde creëren, ook als daarvoor tegen de stroom ingezwommen moet worden en het onbespreekbare dan wel uitgesproken moet worden.

Afgestudeerd als Technisch Bedrijfskundige aan de Technische Universiteit Eindhoven en vanaf 1995 actief in uiteenlopende eindverantwoordelijke (interim) functies in de maak en service industrie en aannemerij. In 2000 gepromoveerd op het gebied van Change Management. Staat voor situationeel leiderschap en probeert “hard op de feiten” te zijn, maar zeker ook “ondersteunend naar elkaar”. Brede, internationale ervaring en trackrecord bij beursgenoteerde ondernemingen en familiebedrijven in verschillende fasen van ontwikkeling als algemeen en commercieel directeur.

Stelt zich altijd de vraag wat het onderscheidend vermogen van een organisatie is en hoe de waarde propositie en verdiencapaciteit verbeterd kan worden, waarbij rekening gehouden wordt met het belang van alle stakeholders. Heeft hands-on ervaring met strategievorming, organisatieverbetering en verandering en reorganisaties, waaronder turnaround en integratie management. Is in tal van industrieën – van high volume tot “one-off” projecten business – eindverantwoordelijk geweest voor business development en internationale expansie. Wereldwijd, via zowel M&A als autonome groei via agenten of de opzet van eigen vestigingen.   

pieter punt Puntice interim management

ICE

De afkorting van International Change Engineers, “ICE”, verwijst naar Lewin (1890-1947) die het fenomeen van gedragsverandering inzichtelijk heeft gemaakt en een referentiepunt is voor management denkers op het gebied van organisatieverandering.

Tussen twee punten van stabiliteit wordt er veranderd met als metafoor het proces van ontdooien-veranderen-invriezen. Organisaties en de omgeving waarin zij opereren, alsook de verbonden en toepasbare veranderingsmethodieken, zijn in de tussentijd wezenlijk veranderd, maar de schoonheid van het initiële concept blijft.

Organisatorische veranderingen zijn onderdeel van een meer omvattende, sociaal maatschappelijke realiteit, die op haar beurt continu onderhevig is aan – soms ontwrichtende – veranderingen, acties en tegenreacties. Elke verandering moet in dit krachtenveld betekenis zien te vinden. Betekenis die in alle vrijheid tot stand is gekomen, die werkelijk ergens voor staat en er toe doet en achteraf te verantwoorden is. Robuust veranderen verwijst in dat kader naar meer dan het operationeel succesvol afronden van verandering alleen. Het staat bovenal ook voor het juiste en goede te willen doen in strategische zin. 

In 2015 heeft Pieter PUNT ICE opgericht, met organisatieadvies en interim management als kernactiviteiten. Een netwerk van trusted advisors biedt hem additioneel de mogelijkheid om specialistische kennis en ervaring in te zetten als een opdracht daarom vraagt.

PUNTICE-pieter-punt-8