WERE THE LATEST CHANGES BUILT TO LAST
______
and truly successful in your organization?
MAKES YOUR BUSINESS THE BEST OF TODAY
______
without sacrificing tomorrow?
IS YOUR BUSINESS STILL PROFITABLE
______
when competition goes up?
ARE YOU FOCUSED
______
on realizing sustainable growth?

Interim leiderschap in verandering, commercie en algemeen management

PUNT International Change Engineers (ICE) is een advies en interim management bureau dat organisaties ondersteunt bij het realiseren van gezonde groei. Of bij het versneld weer onder controle krijgen van de business als het tegen zit. Op directieniveau (C-level), zowel nationaal als internationaal en in uiteenlopende industrieën.

Algemeen management, commercie en organisatieverbetering en verandering zijn de primaire aandachtsgebieden. De inzet is ondersteuning van aandeelhouders en directies bij het realiseren van duurzame (internationale) groei, professionalisering en het weer gezond maken van de business als dat nodig is en daarmee continuïteit te waarborgen.

Naast business assessments en strategieontwikkeling valt interim lijnverantwoordelijkheid voor operations, projectmanagement en IT binnen de portefeuille wanneer er noodzaak is tot actief ingrijpen (reorganisaties, turnaround management, risicoreductie en sanering lopende projecten, etc.) of het opzetten en opschalen van nieuwe activiteiten.

De aanpak van PUNT ICE baseert zich op jarenlange hands-on ervaring. Opgedaan in uiteenlopende, eindverantwoordelijke management en directiefuncties in zowel binnen- als buitenland. Kernkwaliteiten zijn van origine ontwikkeld in de internationaal opererende maak- en service industrie en gevormd door de hiermee verbonden ontwikkelings- en aansturingsvraagstukken. Vraagstukken die in de praktijk ook relevant zijn gebleken voor kleinere, lokaal opererende ondernemingen en organisaties.

PUNT ICE heeft ervaring met de volgende markten / sectoren:

 • Handel (components, medical equipment, commodities en consumables)
 • High tech manufacturing (BtB en high volume BtC electronics)
 • Industriële koeltechniek
 • Equipment bouw
 • Gieterijen
 • Aannemerij
 • Installatietechniek
 • Dredging, Offshore en Mining
 • Scheepsbouw
 • Heavy lifting en engineered transportation (verhuur en projecten)
 • Ontwerp en engineering bureaus
 • Services (onderhoud en renovaties)  
 • Retail en zakelijke dienstverlening (BtB en BtC)
Pieter Punt

PUNT ICE richt zich expliciet op het begeleiden van ondernemers en ondernemingen door uitdagende tijden en het realiseren van continuïteit (going concern).  Verbetering van liquiditeit, het voorkomen van insolventie, financiële herstructurering bij surseance en carve out / doorstart bij faillissement staan met name deze periode prominent op de agenda, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit, accountancy en juridische zaken. Waar vereist kan  specialistische kennis en ervaring vanuit een eigen netwerk van trusted advisors worden ingezet.