PUNT International Change Engineers:
Business Assessments, Strategieontwikkeling, Interim- en Changemanagement.

Doel

De inzet is het realiseren van blijvende toegevoegde waarde bij organisatieverandering en een waarde propositie die zich onderscheidt van de concurrentie. Een robuust organisatieontwerp en een hiermee verbonden veranderingsaanpak moet waarborgen dat de beoogde effecten van verandering zichzelf vernieuwen en daarmee langer stand houden. Als dat vermogen wordt ingebouwd, dan leidt dat tot een organisatie die meer “future proof” is.

Het vinden van een productieve balans tussen operationele efficiency en strategische flexibiliteit staat centraal. Niet alleen moet vaak “meer met minder”, maar concurrentieverhoudingen maken ook dat sneller en doortastend gereageerd moet kunnen worden op nieuwe ontwikkelingen. De verdiencapaciteit van de onderneming moet op peil blijven, zonder afbreuk te doen aan de inzet en voldoening van de medewerkers die hieraan een bijdrage leveren. De uitdaging is om dat op voorhand in de veranderingsaanpak in te bouwen.

METHODe

De aanpak van PUNT ICE baseert zich op jarenlange hands on ervaring. Opgedaan in uiteenlopende, eindverantwoordelijke management en directiefuncties in zowel binnen- als buitenland. Kernkwaliteiten zijn van origine ontwikkeld in de internationaal opererende maak- en service industrie en gevormd door de hiermee verbonden ontwikkelings- en aansturingsvraagstukken. Vraagstukken die in de praktijk ook relevant zijn gebleken voor kleinere, lokaal opererende ondernemingen en organisaties.

Het gedachtengoed wordt ontleend aan wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk bewezen change management concepten en gedreven door de wens een organisatie succesvol te maken voor en met alle stakeholders. Het behouden, ontwikkelen en bijsturen van verdiencapaciteit is een samenwerking tussen velen. Een gezamenlijk commitment voor het bereiken van een verantwoordelijk en duurzaam eindresultaat is hierbij de drijvende factor. PUNT International Change Engineers stelt zich ten doel dit proces van doelbepaling en realisatie te stroomlijnen en verankeren.

Over

Dr. Ir. Pieter T.I.J. Punt

Het vinden van een goede balans tussen denken en doen staat bij hem voorop. Gedreven door een ondernemende, commerciële inslag, wordt de passie gevonden in het uitdenken en toepassen van concepten die het verschil kunnen maken en het gezamenlijk realiseren van resultaten die er toe doen.

Na zijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven, is hij in 1995 van start gegaan bij Philips Electronics. In aansluiting op zijn eerste assignments als change en product manager, heeft hij zich met name gericht op de commercie en de thema’s die hierbij verbonden zijn in een internationale setting, waaronder het opzetten en uitbouwen van verkoop en productielocaties, go-to-market strategies, local sourcing en supply chain management.

Gefascineerd door de vraagstelling waarom vele organisatieveranderingen falen en hoe dit te verbeteren, heeft hij gedurende diezelfde periode aan de Technische Universiteit Eindhoven gewerkt aan een promotieonderzoek op het gebied van Change Management. Dit heeft geleid tot een in de praktijk getoetste methode die aangeeft hoe veranderingen uitgevoerd dienen te worden om de kans tot slagen en een robuust eindresultaat te vergroten. In 2000 is hij op dit onderwerp gepromoveerd tot doctor.


PieterPunt

De jaren hierna heeft hij bij onder andere de GEA Group, Royal IHC en Imtech Marine gewerkt in uiteenlopende, eindverantwoordelijke directiefuncties met wereldwijde scope en een daarbij behorende intensieve reisagenda. In de periode 2008-2010 is hij expat geweest in Zuid Oost Azië. Veelvuldig terugkerende thema's gedurende al deze jaren waren business en product development, internationale expansie, organisatieverbetering, turnaround- en integratiemanagement, alsmede het aansturen van en samenwerken met internationaal opererende (management) teams.

In 2015 heeft Pieter PUNT International Change Engineers BV opgericht, met het idee inhoud te geven aan de langer aanwezige ambitie om zijn ervaringen vanuit een consultancy en/of interim setting in uiteenlopende organisaties in praktijk te kunnen brengen.

Punt International Change Engineers

Business Assessments, Strategieontwikkeling, Interim- en Changemanagement.

ICE

De afkorting van International Change Engineers, “ICE”, verwijst naar Lewin (1890-1947) die het fenomeen van gedragsverandering inzichtelijk heeft gemaakt en een referentiepunt is voor management denkers op het gebied van organisatieverandering.

Tussen twee punten van stabiliteit wordt er veranderd met als metafoor het proces van ontdooien-veranderen-invriezen. Organisaties en de omgeving waarin zij opereren, alsook de verbonden en toepasbare veranderingsmethodieken, zijn in de tussentijd wezenlijk veranderd, maar de schoonheid van het initiële concept blijft.

De “ijsberg” staat daarnaast voor het gegeven dat het zichtbare slechts een onderdeel is van de totale realiteit, die op haar beurt continue onderhevig is aan – soms ontwrichtende – veranderingen, acties en tegenreacties. Elke verandering moet in dit krachtenveld betekenis zien te vinden. Betekenis die in alle vrijheid tot stand is gekomen, die ergens voor staat en er toe doet en achteraf te verantwoorden is.

Het is dit gegeven waar deze site in overdrachtelijke zin in beeld en gedachte naar verwijst.

Created by: JanP, een Creatief Bureau